Jeżeli nie będziesz kochał, twoje życie przemknie niezauważenie
Terrence Malick

Psychoterapia Psychodynamiczna

Psychoterapia psychodynamiczna to regularna praca terapeutyczna, odbywająca się najczęściej raz w tygodniu, w oparciu o określony sposób zdefiniowania problemu i ustalony z pacjentem kontrakt. Celem psychoterapii psychodynamicznej jest zarówno redukcja objawów (głównie depresyjnych, lękowych, wegetatywnych), jak i zrozumienie natury swoich problemów, co może przełożyć się na zmianę funkcjonowania w życiu.

Dla kogo:
Ten rodzaj pracy terapeutycznej proponujemy osobom, które ukończyły 18. rok życia i mogą samodzielnie decydować o swoim leczeniu. Psychoterapii psychodynamicznej szczególnie poddają się osoby z takimi problemami, jak: epizody i zaburzenia depresyjne oraz zaburzenia nerwicowe (lękowe), związane ze stresem i pod postacią somatyczną, zaburzenia osobowości (w tym o typie borderline), a także takie subiektywnie odczuwane trudności, jak m.in. : w relacjach z ludźmi, nieumiejętność budowania trwałych związków, doświadczanie pustki i bezwartościowości, nieumiejętność stawiania granic, wypalenie zawodowe, doświadczenie utraty i żałoby.

Na czym polega:
Praca w ramach psychoterapii psychodynamicznej odbywa się podczas 50-minutowych spotkań, które mają miejsce ze stałą regularnością, raz w tygodniu, w ustalonym dniu i o stałej porze. Polega na rozmowie pomiędzy terapeutą i pacjentem, opartej na otwartości i szczerości. Relacja, która się z czasem między nimi rodzi, nie jest symetryczna, tj. podczas rozmowy tylko pacjent ujawnia informacje o sobie, natomiast terapeuta używa dostępnych sobie narzędzi: doświadczenia, wiedzy, a także swojego systemu emocjonalnego, aby to, co czuje i rozumie, przekazać pacjentowi w odpowiedni sposób, po to, by skłonić go do refleksji i wglądu w świat jego własnych przeżyć, wspomnień i potrzeb.

Czas trwania:
Psychoterapia psychodynamiczna waha się od kilkunastu tygodni (terapia krótkoterminowa) do nawet kilku lat (terapia długoterminowa), w zależności od natury rozpoznanego problemu.

Kto ją prowadzi:
W Pracowni Horyzonty psychoterapię psychodynamiczną prowadzi Justyna Byczkowska (link do zdjęcia) psycholog, psychoterapeutka w trakcie czteroletniego szkolenia w Studium Psychoterapii, Szkole Psychoterapii Grupowej oraz Szkole Psychoterapii Par w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Rekomendowany trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Swoją pracę poddaje superwizji u superwizorów PTP – Zofii Milskiej-Wrzosińskiej, Marty Głowackiej i Jerzego Dmuchowskiego.

Psychoterapię psychodynamiczną w Pracowni Horyzonty prowadzą również dr Martyna Goryniak, posiadająca certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Anna Dawidziuk-Łęczycka, mająca certyfikat Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii ECP.

Jak się zapisać:
Trzeba wybrać osobę, do której chcą Państwo trafić i zadzwonić pod jej numer telefonu lub napisać mail na podany adres w zakładce Kontakt.

HORYZONTY
ul. Wandy 11A/lok.2
03-949 Warszawa
email: horyzonty@istdp-terapia.pl