Pracownia HORYZONTY w sytuacji Covid-19

Od dnia 1 czerwca 2020 r. terapeuci w Pracowni HORYZONTY wracają do pracy w kontakcie bezpośrednim z pacjentami.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami dot. środków ostrożności.

Ludzie się zmieniają, gdy są gotowi przyjąć odpowiedzialność za swoje życie,
swoje decyzje, swoje zachowanie. Postanawiają stać się inni.
Jeffrey Kottler

Życie wymaga od ciebie jedynie tej siły, jaką posiadasz.
Możliwy jest tylko jeden wyczyn: nie uciec.
Dag Hammarskjold

Jeżeli nie będziesz kochał, twoje życie przemknie niezauważenie
Terrence Malick

Mój rozwój zależy wyłącznie od tego, co wybieram,
a co odrzucam w życiu. Ziarna mojego przyszłego życia są we mnie.
Liv Ullman

Obym rozumiał innych ludzi, inne języki, inne cierpienia
Zbigniew Herbert

Nasze postępowanie może posłużyć za scenariusz życia pięknego
i przepełnionego sensem lub rozpaczliwego i naznaczonego cierpieniem

Jon Frederickson

Psychoterapia Psychodynamiczna

Psychoterapia psychodynamiczna to regularna praca terapeutyczna, odbywająca się najczęściej raz w tygodniu, w oparciu o określony sposób zdefiniowania problemu i ustalony z pacjentem kontrakt. Celem psychoterapii psychodynamicznej jest zarówno redukcja objawów (głównie depresyjnych, lękowych, wegetatywnych), jak i zrozumienie natury swoich problemów, co może przełożyć się na zmianę funkcjonowania w życiu.

Dla kogo:
Ten rodzaj pracy terapeutycznej proponujemy osobom, które ukończyły 18. rok życia i mogą samodzielnie decydować o swoim leczeniu. Psychoterapii psychodynamicznej szczególnie poddają się osoby z takimi problemami, jak: epizody i zaburzenia depresyjne oraz zaburzenia nerwicowe (lękowe), związane ze stresem i pod postacią somatyczną, zaburzenia osobowości (w tym o typie borderline), a także takie subiektywnie odczuwane trudności, jak m.in. : w relacjach z ludźmi, nieumiejętność budowania trwałych związków, doświadczanie pustki i bezwartościowości, nieumiejętność stawiania granic, wypalenie zawodowe, doświadczenie utraty i żałoby.

Na czym polega:
Praca w ramach psychoterapii psychodynamicznej odbywa się podczas 50-minutowych spotkań, które mają miejsce ze stałą regularnością, raz w tygodniu, w ustalonym dniu i o stałej porze. Polega na rozmowie pomiędzy terapeutą i pacjentem, opartej na otwartości i szczerości. Relacja, która się z czasem między nimi rodzi, nie jest symetryczna, tj. podczas rozmowy tylko pacjent ujawnia informacje o sobie, natomiast terapeuta używa dostępnych sobie narzędzi: doświadczenia, wiedzy, a także swojego systemu emocjonalnego, aby to, co czuje i rozumie, przekazać pacjentowi w odpowiedni sposób, po to, by skłonić go do refleksji i wglądu w świat jego własnych przeżyć, wspomnień i potrzeb.

Czas trwania:
Psychoterapia psychodynamiczna waha się od kilkunastu tygodni (terapia krótkoterminowa) do nawet kilku lat (terapia długoterminowa), w zależności od natury rozpoznanego problemu.

Kto ją prowadzi:
W Pracowni Horyzonty psychoterapię psychodynamiczną prowadzi Justyna Byczkowska (link do zdjęcia) psycholog, psychoterapeutka w trakcie czteroletniego szkolenia w Studium Psychoterapii, Szkole Psychoterapii Grupowej oraz Szkole Psychoterapii Par w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Rekomendowany trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Swoją pracę poddaje superwizji u superwizorów PTP – Zofii Milskiej-Wrzosińskiej, Marty Głowackiej i Jerzego Dmuchowskiego.

Psychoterapię psychodynamiczną w Pracowni Horyzonty prowadzą również dr Martyna Goryniak, posiadająca certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Anna Dawidziuk-Łęczycka, mająca certyfikat Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii ECP.

Jak się zapisać:
Trzeba wybrać osobę, do której chcą Państwo trafić i zadzwonić pod jej numer telefonu lub napisać mail na podany adres w zakładce Kontakt.

HORYZONTY
ul. Wandy 11A/lok.2
03-949 Warszawa
email: horyzonty@istdp-terapia.pl