Ludzie się zmieniają, gdy są gotowi przyjąć odpowiedzialność za swoje życie,
swoje decyzje, swoje zachowanie. Postanawiają stać się inni.
Jeffrey Kottler

Konsultacja/Porada psychologiczna

KONSULTACJA/PORADA PSYCHOLOGICZNA - to jedno do trzech spotkań z terapeutą, mające na celu określenie problemu i możliwości pracy nad nim. Rodzaj problemu może kwalifikować pacjenta zarówno do psychoterapii indywidualnej/ISTDP, grupowej, interwencji kryzysowej, lub jednostkowej porady psychologicznej. Psychoterapeuta proponuje jego zdaniem najskuteczniejszy i najszybszy rodzaj pomocy. Trwa 60 min.

HORYZONTY
ul. Wandy 11A/lok.2
03-949 Warszawa
email: horyzonty@istdp-terapia.pl