Nasze postępowanie może posłużyć za scenariusz życia pięknego
i przepełnionego sensem lub rozpaczliwego i naznaczonego cierpieniem
Jon Frederickson

Ludzie się zmieniają, gdy są gotowi przyjąć odpowiedzialność za swoje życie,
swoje decyzje, swoje zachowanie. Postanawiają stać się inni.
Jeffrey Kottler

Życie wymaga od ciebie jedynie tej siły, jaką posiadasz.
Możliwy jest tylko jeden wyczyn: nie uciec.
Dag Hammarskjold

Jeżeli nie będziesz kochał, twoje życie przemknie niezauważenie
Terrence Malick

Mój rozwój zależy wyłącznie od tego, co wybieram,
a co odrzucam w życiu. Ziarna mojego przyszłego życia są we mnie.
Liv Ullman

Obym rozumiał innych ludzi, inne języki, inne cierpienia
Zbigniew Herbert

Cierpimy, ponieważ opieramy się rzeczywistości
Siddhartha

Treningi

Warsztat ISTDP dla psychoterapeutów „Praca z pacjentem zidentyfikowanym z patologicznym superego na poziomie borderline w modelu Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej (ISTDP)”.

Osoby zidentyfikowane z agresywnymi opiekunami na poziomie borderline nie potrafią spojrzeć na siebie współczującymi, troskliwymi oczami. Nie mają dostępu do swojej zdrowej części, która łaknie miłości, ponieważ w procesie rozwoju, aby utrzymać więź z krzywdzącymi opiekunami, przejęli nadużywający sposób traktowania ich za własny.
W terapii, aby dokonać rozdzielenia ego tych pacjentów od destrukcyjnej instancji nadrzędnej, tj. systemu obron, który nazywamy patologicznym superego i umożliwić im doświadczenie uczuć i impulsów związanych z przeżyciami z przeszłości, potrzebujemy traktować ich w szczególny sposób i stosować wybrane narzędzia.
15 czerwca 2018 r. HORYZONTY Pracownia Psychoterapii i Treningu ISTDP zaprasza psychoterapeutów, psychologów, psychiatrów, i osoby pracujące w obszarze pomocy psychologicznej na 7-godzinny warsztat, podczas którego będziemy zajmować się tym, w jaki sposób budować przymierze terapeutyczne, integrować psychikę oraz umożliwiać separację ego od destrukcyjnej części superego u pacjentów zlanych ze swoim patologicznym superego.

Podczas warsztatu:

 1. omówimy specyfikę identyfikacji z patologicznym superego na poziomie borderline – prawy kraniec spektrum nerwicy strukturalnej wg H. Davanloo.
 2. będziemy ćwiczyć wykorzystywanie takich narzędzi jak odzwierciedlanie patologicznego superego, pokazywać, w jaki sposób „integrować psychikę", która rządzi się mechanizmami opartymi na rozszczepieniu, aby pacjent uzyskał możliwość bezpiecznego oglądania swojej destrukcyjnej części.
 3. omówimy „format stopniowany" w pracy z pacjentami borderline.
 4. będziemy uczyć się wykorzystywać przeciwprzeniesienie w pracy z patologicznym superego pacjenta.

Warsztat jest zaplanowany jako odrębna całość i uczestnicy otrzymają po jego zakończeniu zaświadczenie o uczestnictwie. Adresujemy go do profesjonalistów, którzy chcieliby poszerzyć swój warsztat terapeutyczny o dodatkowe narzędzia, jakie oferuje ISTDP.
Jest to ostatni w tym cyklu warsztatów „Wprowadzenie do ISTDP". Praca warsztatowa będzie polegała na praktycznym ćwiczeniu na bieżąco nabywanych umiejętności, w postaci scenek (role plays), przy aktywnym uczestnictwie prowadzących.
Osoby chętne do wzięcia udziału w warsztacie powinny mieć już doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej i/lub klinicznej.
Ilość uczestników: maks. 10 osób.

Data: 15.06.2018 r., w godz. 12-19 (piątek)
Miejsce: Warszawa, ul. Saska 95 (Saska Kępa)

Prowadzące:
Anna Dawidziuk-Łęczycka, psycholog, psychoterapeutka ISTDP, absolwentka akredytowanego przez IEDTA szkolenia nauczycielskiego w nurcie ISTDP, pod kierunkiem Josette ten-Have de-Labije (Berlin), certyfikowana przez EAP.

Martyna Goryniak, psycholog, psychoterapeutka i trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuje również w nurcie ISTDP.

Koszt: 300 zł (I rata – 150 zł, płatna do 31.05, II rata – 150 zł, płatna do 11.06).

Wpłata na konto nr: 29 1950 0001 2006 0014 3842 0001 z dopiskiem: „Warsztat: borderline, Imię, Nazwisko".

Formularz zgłoszeniowy i kontakt znajdują się tu.

Dzięki szkoleniu:
Dowiesz się – na czym polega specyfika identyfikacji patologicznego superego na poziomie borderline.

Poszerzysz – wiedzę i zdobędziesz praktyczne umiejętności, w jaki sposób pomóc pacjentowi zlanemu z jego superego bezpiecznie reflektować na temat jego destrukcyjnej części i zmierzać w kierunku separacji ego,
a także doświadczysz tego, jak przeciwprzeniesienie terapeuty może „współpracować" z wrogim superego pacjenta, i jak temu przeciwdziałać w terapii.

Zgłoszenia można również kierować na kontakt:
a.dawidziuk.leczycka@istdp-terapia.pl lub
tel. 790-200-724
Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy wkrótce na: www.istdp-terapia.pl w zakładce Treningi.
Zapraszamy!

Warsztat dla psychoterapeutów "Świadome i nieświadome przymierze terapeutyczne w Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej (ISTDP)"

Kiedy przymierze jest wątłe, niepogłębiane lub gdy nie ma go wcale, terapia staje w miejscu, przedłuża się ponad miarę, albo wręcz pacjent z niej wypada. Dlatego szczególnie ważne jest, aby umiejętnie zawiązywać je z naszymi pacjentami, pogłębiać i stale rozwijać.
31 marca 2017r. HORYZONTY Pracownia Psychoterapii i Treningu ISTDP zaprasza psychoterapeutów, psychologów i inne osoby pracujące w obszarze pomocy psychologicznej na 6-godzinny warsztat, podczas którego będziemy zajmować się tym, w jaki sposób zawiązać przymierze i dbać o jego rozwój.


Omówimy dwie komponenty przymierza, świadomą i nieświadomą:

1. Co wpływa na zawiązanie świadomego przymierza terapeutycznego:
- umiejętność restrukturyzacji lęku w czasie sesji i pomiędzy spotkaniami,
- rozpoznawanie i adresowanie tzw. "obron frontowych", tj. takich, które pojawiają się w bezpośrednim kontakcie z terapeutą, tworząc MUR pomiędzy pacjentem i terapeutą.

2. Czym jest nieświadome przymierze i w jaki sposób je wzmacniać:
- poprzez rozbrajanie "obron piwnicznych" (charakterologicznych), tj. tych, które pojawiają się, gdy pacjent zbliża się do swoich emocji, po to, aby mógł on doświadczyć uczuć, pragnień, impulsów i rozpoznać własne normy i wartości.

Warsztat jest zaplanowany jako całość, tj. uczestnicy dostaną po jego zakończeniu zaświadczenie o uczestnictwie. W przypadku chęci kontynuacji pełnego cyklu warsztatowego, zostanie on zaliczony, jako odbyty.

Będzie to pierwszy z cyklu 6 warsztatów poświęconych wprowadzeniu do Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej (ISTDP). Adresujemy go do psychoterapeutów wszystkich modalności, psychiatrów i psychologów, którzy chcieliby poszerzyć swój warsztat terapeutyczny o dodatkowe umiejętności i nową perspektywę terapeutyczną, jaką oferuje ISTDP. Kolejne spotkania będą kontynuacją zapoznawania się z tą metodą, i dedykowane będą szczególnie tym terapeutom, którzy zechcą w przyszłości kontynuować całościowe szkolenie w tym nurcie.

Osoby chętne do wzięcia udziału w warsztacie powinny mieć już doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej i/lub klinicznej.

Data: 31.03.2017r., w godz. 15-21 (piątek)

Prowadzące:
Anna Dawidziuk-Łęczycka, psycholog, psychoterapeutka ISTDP, absolwentka akredytowanego przez IEDTA szkolenia nauczycielskiego w nurcie ISTDP, pod kierunkiem Josette ten-Have de-Labije (Berlin),

Martyna Goryniak, psycholog, psychoterapeutka i trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuje również w nurcie ISTDP.

Koszt szkolenia: 190 zł
Liczebność grupy: maksymalnie 10 osób

Wpłata na konto nr: 29 1950 0001 2006 0014 3842 0001

Formularz zgłoszeniowy i kontakt znajduje się tu.

Dzięki szkoleniu:
Poszerzysz - swój warsztat terapeutyczny o dodatkowe narzędzia pomocne w dbaniu o przymierze robocze,
Dowiesz się - jak diagnozować różne poziomy lęku
Doświadczysz - w jaki sposób bezpiecznie i skutecznie burzyć mur, którym pacjent odgradza się od terapeuty.

Warsztaty o wartościach. Sprawiedliwość.

7 kwietnia zapraszamy na pierwszy w naszej Pracowni warsztat z cyklu „Warsztaty o wartościach", którego tematem będzie „SPRAWIEDLIWOŚĆ". W świecie nieustającej konkurencji i szybko zachodzących zmian potrzebny jest dialog na temat wartości budujących nasze poczucie wspólnoty z innymi ludźmi. Wszyscy potrzebujemy dających poczucie bezpieczeństwa małych grup społecznych, które za fundament mają podzielany przez nas zasób wartości wspólnych i poprzez to dają poczucie jedności i bezpieczeństwa. Ma to kluczowe znaczenie dla naszego zdrowia psychicznego, o czym pisze w książce „Efekt wioski" Susan Pinker, oraz dla budowania efektywnie działających zespołów w pracy, reagujących na społeczne i egzystencjalne potrzeby poszczególnych członków grupy. (K. De Vries.)

O sprawiedliwości.
Warsztat będzie poświęcony sprawiedliwości jako jednemu z sześciu filarów moralnych zdrowego życia społecznego. Podstawą dla naszej pracy będzie książka Jonathana Haidt'a "Prawy umysł", którą otrzymacie Państwo wraz z materiałami.

Czy sprawiedliwość w ogóle istnieje? Czy sprawiedliwie to znaczy równo? A jeśli nie, to jakie są kryteria sprawiedliwości? Jak sprawiedliwość wyraża się w solidarności w życiu społecznym? Te i wiele innych pytań będą przedmiotem naszej pracy podczas tego spotkania.

Do wzięcia udziału w warsztacie zapraszam wszystkich, którym kwestia wartości jest bliska, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o ciekawą i inspirującą literaturę z zakresu psychologii, filozofii i socjologii oraz mieć okazję, by zastanowić się nad własnym stosunkiem do wartości. Celem naszej wspólnej pracy będzie to, aby tworzyć warunki do otwartej wymiany myśli i doświadczeń pomiędzy uczestnikami oraz rozwijać wiedzę i kształtować nowe umiejętności przydatne w grupie.

Program wymaga samodzielnego przeczytania tekstów przed warsztatem, o których będziemy rozmawiać podczas zajęć. Każdy uczestnik otrzyma na dwa tygodnie przed zajęciami przesyłkę z materiałami. Zawierać ona będzie teksty i inspiracje. Materiały z obszaru psychologii, socjologii, sztuki i literatury, a odnoszące się do przewodniego tematu. Są to ślady, którymi można poruszać się w dowolnym kierunku, poszukując inspiracji. Służą one do myślenia o problemie, który będzie przedmiotem naszej pracy.

Cele warsztatu:

 • stwarzać warunki do wymiany myśli i doświadczeń z innymi uczestnikami,
 • pozwalać na zajęcie się podstawowymi dylematami z perspektywy osobistej,
 • pozwalać zrozumieć, a czasem być może zmienić, przekonania i postawy wobec wartości,
 • pozwalać poszerzyć świadomość tego, kim jesteśmy my sami i inni ludzie, z którymi pozostajemy w kontakcie,
 • wyposażać w szerszą perspektywę humanistyczną- filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną, pozwalającą rozumieć głębiej poruszane zagadnienia,
 • stwarzać warunki do autorefleksji i przyglądania się własnym sposobom działania w grupie,
 • uczyć rozumienia procesów grupowych.

Informacje organizacyjne.
Prowadzący: dr Martyna Goryniak.
Czas i miejsce: 7 kwietnia 2017r. w piątek, w godzinach 16.00- 21.00, HORYZONTY Pracownia Psychoterapii i Treningu ISTDP, ul. Saska 95/1 Warszawa.
Koszt: 300 zł. Płatne w ciągu 5 dni od przesłania zgłoszenia.

Martyna Goryniak
65 1090 1753 0000 0001 3399 9282
tytuł wpłaty: (imię i nazwisko)-Warsztaty o wartościach. Sprawiedliwość. 7.04.2017 r.

Warsztat dla psychoterapeutów "Psychodiagnoza pacjenta w ujęciu ISTDP"

Właściwa praca terapeutyczna z pacjentem rozpoczyna się, gdy podejmuje on zarówno świadomą, jak i nieświadomą decyzję o współpracy z nami, a więc i – docelowo - decyzję o dopuszczeniu terapeuty do świata swoich przeżyć. W języku ISTDP jest to zgoda na to, aby „otworzyć terapeucie drzwi", tworząc wspólny obszar zainteresowania w terapii. Dopiero wówczas my, terapeuci, możemy zacząć pomagać pacjentowi w zgłębianiu jego myśli, norm, wartości, potrzeb, marzeń i uczuć.

2 czerwca 2017 r. HORYZONTY Pracownia Psychoterapii i Treningu ISTDP zaprasza psychoterapeutów, psychologów, psychiatrów i osoby pracujące w obszarze pomocy psychologicznej na 7-godzinny warsztat, podczas którego będziemy zajmować się psychodiagnozą, a więc oceną reakcji pacjenta na interwencje terapeuty tak, aby wybrać właściwą dla niego formę leczenia.

 

Omówimy psychodiagnozę lęku w ciele, mechanizmu obronnego oraz umiejętności samoobserwacji, które tworzą specyficzny cykl, wyznaczający postęp w czasie sesji terapeutycznej (krok po kroku).

Skoncentrujemy się na najczęstszych reakcjach pacjentów, ujawniających się w procesie współtworzenia zgody pomiędzy pacjentem i terapeutą co do celu i zadania w terapii.

Będziemy ćwiczyć interwencje właściwe w przypadku pacjentów znajdujących się w różnym miejscu spektrum nerwicy strukturalnej (Davanloo).

 

Będzie to drugi warsztat w cyklu: "Wprowadzenie do Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej (ISTDP)". Adresujemy go do psychoterapeutów wszystkich modalności, psychiatrów i psychologów, którzy chcieliby poszerzyć swój warsztat terapeutyczny o dodatkowe narzędzia, jakie oferuje ISTDP.

Jako kontynuacja, dedykowany jest on szczególnie tym terapeutom, którzy zechcą rozszerzyć swoje zainteresowanie pracą w tym podejściu. Praca warsztatowa będzie polegała przede wszystkim na praktycznym ćwiczeniu na bieżąco nabywanych umiejętności, w postaci scenek (role plays), przy aktywnym uczestnictwie prowadzących.

Osoby chętne do wzięcia udziału w warsztacie powinny mieć już doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej i/lub klinicznej.

Warsztat jest pomyślany jako całość, uczestnicy dostaną zaświadczenie o uczestnictwie.

Data: 2.06.2017r., w godz. 12-19 (piątek)

Prowadzące:
Anna Dawidziuk-Łęczycka, psycholog, psychoterapeutka ISTDP, absolwentka akredytowanego przez IEDTA szkolenia nauczycielskiego w nurcie ISTDP, pod kierunkiem Josette ten-Have de-Labije (Berlin),

Martyna Goryniak, psycholog, psychoterapeutka i trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuje również w nurcie ISTDP.

Koszt szkolenia: 300 zł (płatne w dwóch ratach po 150 zł, I rata – do 15.05, II rata- do 29.05).
Liczebność grupy: do 10 osób.

Wpłata na konto nr: 29 1950 0001 2006 0014 3842 0001

Formularz zgłoszeniowy i kontakt znajduje się tu.

Dzięki szkoleniu:

Dowiesz się – w jaki sposób dokonywać psychodiagnozy pacjenta, oceniając jego miejsce na spektrum nerwicy strukturalnej,
Poszerzysz – swoje umiejętności rozpoznawania trójkąta konfliktu, normowania lęku w ciele pacjenta i restrukturyzowania mechanizmów obronnych,

Doświadczysz - w jaki sposób bezpiecznie skłaniać pacjenta do otwarcia terapeucie drzwi do świata swoich przeżyć.

Warsztaty o wartościach "Troska i krzywda w świecie relacji społecznych"

Zapraszamy na warsztat z cyklu „ Warsztaty o wartościach", którego tematem będzie „Troska i krzywda w świecie relacji społecznych". Wobec rzeczywistości w której dominują konkurencja i rywalizacja oraz konieczność dostosowywania się do szybko zachodzących zmian, potrzebny jest dialog na temat wartości budujących nasze poczucie wspólnoty z innymi ludźmi. Wszyscy potrzebujemy dających poczucie bezpieczeństwa małych grup społecznych, które za fundament mają podzielany przez nas zasób wartości wspólnych i poprzez to dają poczucie jedności i bezpieczeństwa. Troska o słabszych i wynikające z niej obowiązki stanowią jedną z fundamentalnych wartości budujących świadome i wrażliwe społeczeństwo.

Troska i krzywda w świecie relacji społecznych.

Ten warsztat będzie poświęcony drugiemu spośród wymienianych przez Jonathana Haidt'a filarów życia społecznego czyli trosce. Sprawiedliwe społeczeństwo o którym rozmawialiśmy podczas naszego poprzedniego spotkania cechuje przed wszystkim troska o słabszych, zdolność do zauważania ich potrzeb i adekwatnego reagowania na nie.

Czy jednak nadmiar troski nie stwarza zagrożenia, że odpowiedzialność zostaje zdjęta z tych których naprawdę dotyczy? Jak należy pomagać by pomoc nie tylko zaspokajała bieżące potrzeby, ale także kształtowała umiejętności i komptenecje pozwalające samodzielnie radzić sobie w przyszłości. Kiedy powinniśmy dać "rybę a kiedy wędkę". Jak wychowywać by kształtować troskę o innych.

Organizacja warsztatu.

Warsztat odbędzie się 22 września 2017, w piątek w godzinach 13.00- 19.00 w Pracowni Psychoterapii i Treningu Horyzonty, ul. Saska 95/1, Warszawa. Do wzięcia udziału w warsztacie zapraszam wszystkich, którym kwestia wartości jest bliska, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o ciekawą i inspirującą literaturę z zakresu psychologii, filozofii i socjologii oraz mieć okazję by zastanowić się nad własnym stosunkiem do wartości. Celem naszej wspólnej pracy jest to by tworzyć warunki do otwartej wymiany myśli i doświadczeń pomiędzy uczestnikami oraz rozwijać wiedzę i kształtować nowe umiejętności przydatne w grupie.

Program wymaga samodzielnego czytania tekstów przed warsztatem o których będziemy rozmawiać podczas zajęć. Każdy uczestnik otrzyma na dwa tygodnie przed zajęciami przesyłkę z materiałami oraz książkę której lektura będzie stanowiła punkt wyjścia dla naszej wspólnej pracy. Przesyłka z materiałami zawiera teksty i inspiracje. Materiały z obszaru psychologii, socjologii, sztuki i literatury a odnoszące się do przewodniego tematu. Są to ślady, którymi można poruszać się w dowolnym kierunku poszukując inspiracji. Służą one do myślenia o problemie, który będzie przedmiotem naszej pracy.

Cele warsztatu:

 • stwarzać warunki do wymiany myśli i doświadczeń z innymi uczestnikami,
 • pozwalać zająć się podstawowymi dylematami z perspektywy osobistej,
 • pozwalać zrozumieć a czasem być może zmienić przekonania i postawy wobec wartości,
 • pozwalać poszerzyć świadomość tego kim jesteśmy my sami i inni ludzie z którymi pozostajemy w kontakcie,
 • wyposażać w szerszą perspektywę humanistyczną- filozoficzną, socjologiczną, psychologiczną pozwalająca rozumieć głębiej poruszane zagadnienia,
 • stwarzać warunki do autorefleksji i przyglądania się własnym sposobom działania w grupie,
 • uczyć rozumienia procesów grupowych.

Informacje organizacyjne.

Prowadzący: dr Martyna Goryniak.
Czas i miejsce: 22 września 2017, w piątek w godzinach 13.00- 19.00 Pracownia Psychoterapii i Treningu Horyzonty, ul. Saska 95/1 Warszawa
Koszt: 300 zł. Płatne w ciągu 5 dni od przesłania zgłoszenia.

Martyna Goryniak
65 1090 1753 0000 0001 3399 9282
tytuł wpłaty: (imię i nazwisko)-Warsztaty o wartościach. Troska. 22 września 2017r.

Warsztat dla psychoterapeutów „Praca z pacjentem z kruchym ego w modelu Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej (ISTDP)”

Pacjentom z tzw. „kruchym ego", czyli takim, którzy mają bardzo niską tolerancję uczuć, reagują na nie wysokim lękiem, używają takich mechanizmów regresyjnych, jak m.in.: projekcja, somatyzacja, rozegranie w działaniu i mają niską zdolność samoobserwacji szczególnie trudno jest budować przymierze terapeutyczne. Dlatego wymagają oni specjalnego traktowania na sesji.

29 września 2017 r. HORYZONTY Pracownia Psychoterapii i Treningu ISTDP zaprasza psychoterapeutów, psychologów, psychiatrów i osoby pracujące w obszarze pomocy psychologicznej na 7-godzinny warsztat, podczas którego będziemy zajmować się tym, w jaki sposób budować przymierze i wzmacniać ego pacjentów z depresją, somatyzacją i dużą impulsywnością.
Podczas warsztatu:
1. omówimy tzw. "format stopniowany" w ISTDP, właściwy dla leczenia zaburzeń z kontinuum kruchości ego, m.in. depresji klinicznej, depresji z wysokim lękiem, zaburzeń psychosomatycznych, braku kontroli impulsów (temper tantrums) oraz ataków lęku panicznego.

2. będziemy ćwiczyć odróżnianie wysokiego poziomu lęku od obron regresyjnych, i ich restrukturyzację, aby zapewniać pacjentowi poczucie bezpieczeństwa i przywracać zdolność samoobserwacji, a poprzez to wzmacniać przymierze terapeutyczne.

3. będziemy uczyć się zachęcać pacjenta z kruchym ego do doświadczania reakcji emocjonalnych, korzystając z modelu stopniowanego, aby zwiększać jego tolerancję do znoszenia afektu.

Warsztat jest zaplanowany jako odrębna całość i uczestnicy otrzymają po jego zakończeniu zaświadczenie o uczestnictwie. Adresujemy go do profesjonalistów, którzy chcieliby poszerzyć swój warsztat terapeutyczny o dodatkowe narzędzia, jakie oferuje ISTDP.
Jako kontynuacja w cyklu „Wprowadzenie do ISTDP" dedykowany jest on szczególnie tym terapeutom, którzy zechcą rozszerzyć swoje zainteresowanie pracą w tym podejściu. Praca warsztatowa będzie polegała na praktycznym ćwiczeniu na bieżąco nabywanych umiejętności, w postaci scenek (role plays), przy aktywnym uczestnictwie prowadzących.
Osoby chętne do wzięcia udziału w warsztacie powinny mieć już doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej i/lub klinicznej.

Data: 29.09.2017r., w godz. 12-19 (piątek)
Miejsce: Warszawa, ul. Saska 95 (Saska Kępa)

Prowadzące:
Anna Dawidziuk-Łęczycka, psycholog, psychoterapeutka ISTDP, absolwentka akredytowanego przez IEDTA szkolenia nauczycielskiego w nurcie ISTDP, pod kierunkiem Josette ten-Have de-Labije (Berlin),

Martyna Goryniak, psycholog, psychoterapeutka i trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuje również w nurcie ISTDP.

Koszt: 300 zł (płatne w dwóch ratach po 150 zł, I rata – do 31.08, II rata- do 25.09).
Liczebność grupy: do 10 osób.

Wpłata na konto nr: 29 1950 0001 2006 0014 3842 0001 z dopiskiem: „warsztat praca z pacjentem z kruchym ego".

Formularz zgłoszeniowy i kontakt znajdują się tu.

Dzięki szkoleniu:

Dowiesz się – w jaki sposób budować w ISTDP przymierze robocze z pacjentem z kruchym ego.

Poszerzysz – rozumienie doświadczenia złożonych warstw lęku i mechanizmów obronnych u pacjentów kruchych.
Doświadczysz – jak porządkować ich chaotyczny świat wewnętrzny.

Zapraszamy!

Warsztaty dla rodziców "Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły"

Warsztaty dla rodziców przygotowane na podstawie książek A. Faber i E. Mazlish "Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły" i J. Sakowskiej "Szkoła dla rodziców i wychowawców".
Celem warsztatów jest udoskonalenie wychowawczych umiejętności rodziców.
W trakcie dyskusji, ćwiczeń oraz pracy indywidualnej będziemy uczyć się praktycznych umiejętności budowania prawidłowych relacji z dzieckiem. A w szczególności:

 • dlaczego należy wytyczać granice
 • jak pomóc dziecku by radziło sobie z uczuciami
 • jak być dobrym słuchaczem swojego dziecka
 • jak słuchać i zachęcać do współpracy
 • czym można zastąpić karanie
 • jak zachęcać do samodzielności
 • czy konflikt może być bodźcem do rozwoju
 • jak uwalniać dziecko od grania określonych ról
 • jak chwalić

Uczestnicy otrzymują dyplom ukończenia kursu.

Prowadzenie:

Maria Szaniawska-Thiel - psycholog, psychoterapeuta, mama Tosi, Tadzia, Bronka i Bolka. Rekomendowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji realizatorka Szkoły dla Rodziców i Wychowawców.

Warsztaty rozpoczynają się w październiku 2017r. Cykl obejmuje 10 spotkań trwających 3 godziny, raz w tygodniu, w grupach 10-15 osobowych.
Koszt: 750 zł od osoby, i 1000 zł od pary.

WTORKI 10.00-13.00.
O zakwalifikowaniu do grupy decyduje krótka rozmowa przed rozpoczęciem kursu (o jej terminie poinformujemy) oraz potwierdzenie dokonania wpłaty.
Jeśli jesteś w trudnej sytuacji finansowej, skontaktuj się z nami.

Maria Szaniawska-Thiel - 664 095 195

 

Praca z pacjentem z patologią superego

24 listopada 2017 r. HORYZONTY Pracownia Psychoterapii i Treningu ISTDP zaprasza psychoterapeutów, psychologów, psychiatrów i osoby pracujące w obszarze pomocy psychologicznej na 7-godzinny warsztat pt: „Praca z pacjentem zidentyfikowanym z patologicznym superego w modelu ISTDP, cz. 1".
Patologia superego czyli system obron, opartych na identyfikacjach z agresywnymi opiekunami, powstaje z potrzeby zachowania więzi. Nawet od bardzo nadużywającego rodzica dziecko spodziewa się otrzymać pomoc. Dlatego, aby utrzymać z nim więź, w procesie rozwoju przejmuje krzywdzący sposób, w jaki traktuje go rodzic, za własny.
W terapii, identyfikacja z patologicznym superego musi zostać cofnięta, oddzielona od ego, aby pacjent miał szansę świadomie doświadczać uczuć i impulsów, związanych z traumatycznymi przeżyciami z przeszłości, i dzięki temu – by miał możliwość spojrzenia na siebie własnymi oczami, z miłością, troską, precyzją i współczuciem.

Podczas warsztatu:

 1. omówimy różne sposoby odgrywania identyfikacji przez pacjentów z lewego krańca oraz środka spektrum nerwicy strukturalnej (poziom neurotyczny).
 2. będziemy ćwiczyć odwracanie identyfikacji, zarówno przez pacjentów z obronami charakteru, oporem przeniesieniowym, jak i projekcją superego, tj. oddzielanie superego od ego pacjenta.
 3. będziemy uczyć się wykorzystywać przeciwprzeniesienie (części superego terapeuty) w pracy z patologicznym superego pacjenta.

Warsztat jest zaplanowany jako odrębna całość i uczestnicy otrzymają po jego zakończeniu zaświadczenie o uczestnictwie. Adresujemy go do profesjonalistów, którzy chcieliby poszerzyć swój warsztat terapeutyczny o dodatkowe narzędzia, jakie oferuje ISTDP.
Jako kontynuacja w cyklu „Wprowadzenie do ISTDP" dedykowany jest on szczególnie tym terapeutom, którzy koncentrują się na pracy w tym podejściu. Praca warsztatowa będzie polegała na praktycznym ćwiczeniu na bieżąco nabywanych umiejętności, w postaci scenek (role plays), przy aktywnym uczestnictwie prowadzących.
Omawiamy problem zostanie również zilustrowany fragmentem pracy z pacjentem.
Osoby chętne do wzięcia udziału w warsztacie powinny mieć już doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej i/lub klinicznej.
Ilość uczestników: od 6 do10.

Data: 24.11.2017r., w godz. 12-19 (piątek)
Miejsce: Warszawa, ul. Saska 95 (Saska Kępa)

Prowadzące:
Anna Dawidziuk-Łęczycka, psycholog, psychoterapeutka ISTDP, absolwentka akredytowanego przez IEDTA szkolenia nauczycielskiego w nurcie ISTDP, pod kierunkiem Josette ten-Have de-Labije (Berlin), certyfikowana przez EAP.

Martyna Goryniak, psycholog, psychoterapeutka i trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuje również w nurcie ISTDP.

Koszt: 300 zł (płatne w dwóch ratach po 150 zł, I rata – do 10.11, II rata- do 20.11).
Liczebność grupy: do 10 osób.

Wpłata na konto nr: 29 1950 0001 2006 0014 3842 0001 z dopiskiem: „Warsztat: superego cz. I.

Formularz zgłoszeniowy i kontakt znajdują się tu: formularz.

Dzięki szkoleniu:

Dowiesz się – w jaki sposób i dlaczego tworzą się identyfikacje z agresywnymi obiektami przywiązania.

Poszerzysz – wiedzę i praktyczne umiejętności na temat tego, w jaki sposób pomóc pacjentowi neurotycznemu burzyć wrogie superego,
a także doświadczysz tego, jak przeciwprzeniesienie terapeuty może „współpracować" z wrogim superego pacjenta, i jak temu przeciwdziałać w terapii.

Zapraszamy!

Warsztat: „Techniki w Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej (ISTDP): KIK (konfrontacja, identyfikacja, klaryfikacja), Presja, Wyzwanie (challenge), Zderzenie czołowe (Head-On-Collision)"

W Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej towarzyszymy naszym pacjentom/klientom w jak najskuteczniejszym i najszybszym dotarciu do świata ich nieświadomych wspomnień, przeżyć, myśli, pragnień i marzeń, przy zachowaniu maksimum bezpieczeństwa na tej wyboistej drodze. Praca ta wymaga ze strony terapeuty znajomości konkretnych narzędzi, które, stosowane w określonej kolejności i strukturze, budują i wzmacniają przymierze terapeutyczne, a także pomagają wzmóc kryzys intrapsychiczny w pacjencie, konieczny do dezaktywacji patologicznych identyfikacji i poznania jego ukrytego świata.
20 kwietnia 2018 r. HORYZONTY Pracownia Psychoterapii i Treningu ISTDP zaprasza psychoterapeutów, psychologów i psychiatrów na 7-godzinny warsztat, dedykowany kluczowym narzędziom i technikom w ISTDP.

 

* Opowiemy o głównych technikach stosowanych w ISTDP na drodze do nieświadomych uczuć pacjenta, tj. KIK (konfrontacja, identyfikacja, klaryfikacja), Presja, Wyzwanie (challenge), Zderzenie czołowe (Head-On-Collision).
* Będziemy ćwiczyć te z nich, które powodują wzrost złożonych uczuć przeniesieniowych i tym samym wzmacniają przymierze terapeutyczne.
* Postaramy się pokazać fragmenty sesji, gdzie te techniki zostały zastosowane.

Warsztat jest częścią cyklu „Wprowadzenie do ISTDP", realizowanego w Pracowni Psychoterapii i Treningu ISTDP HORYZONTY w Warszawie.
Dedykowany jest szczególnie tym terapeutom, którzy chcieliby poszerzyć swój warsztat terapeutyczny o dodatkowe narzędzia, jakie oferuje ISTDP, a także rozszerzyć swoje zainteresowanie pracą w tym podejściu. Praca warsztatowa będzie polegała na praktycznym ćwiczeniu na bieżąco nabywanych umiejętności, w postaci scenek (role plays), przy aktywnym uczestnictwie prowadzących.
Osoby chętne do wzięcia udziału w warsztacie powinny mieć już doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej i/lub klinicznej.

Warsztat jest pomyślany jako całość, uczestnicy dostaną zaświadczenie o uczestnictwie.

Data: 20.04.2018 r., w godz. 12-19 (piątek).
Miejsce: Warszawa, ul. Saska 95, lok.1

Prowadzące:
Anna Dawidziuk-Łęczycka, psycholog, psychoterapeutka ISTDP, absolwentka akredytowanego przez IEDTA szkolenia nauczycielskiego w nurcie ISTDP, pod kierunkiem Josette ten-Have de-Labije (Berlin).
Martyna Goryniak, psycholog, psychoterapeutka i trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuje również w nurcie ISTDP.

Koszt udziału w jednym szkoleniu: 300 zł (płatne w dwóch ratach po 150 zł).
I rata – 31.03, II rata – 15.04.

Liczebność grupy: maksymalnie 10 osób.

Wpłata na konto nr: 29 1950 0001 2006 0014 3842 0001

Formularz zgłoszeniowy i kontakt znajdują się tu: formularz.

Dzięki szkoleniu:
1. Rozszerzysz swój warsztat o nowe narzędzia, jakie oferuje ISTDP.
2. Doświadczysz terapeutycznej siły ćwiczonych interwencji.
3. Pogłębisz rozumienie zależności pomiędzy uczuciami-lękiem-obronami, którymi reagują pacjenci w reakcji na stosowane interwencje.

Zapraszamy!