Mój rozwój zależy wyłącznie od tego, co wybieram,
a co odrzucam w życiu. Ziarna mojego przyszłego życia są we mnie.
Liv Ullman

Ważne strony poświęcone psychoterapii i pomocy psychologicznej

www.ptp.org.pl (strona Polskiego Towarzystwa Psychologicznego)

www.psychiatria.org.pl (strona Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego)

www.istdpinstitute.com (strona Instytutu ISTDP w Waszyngtonie, założonego przez Jona Fredericksona)

www.iedta.net (strona Międzynarodowego Stowarzyszenia Psychoterapii Dynamicznej Opartej na Doświadczaniu)

www.deftinstitute.com (strona Susan Warshow, twórcy DEFT, psychoterapii dynamicznej opartej na emocjach)

www.istdp-psychoterapia.pl (platforma zrzeszająca psychoterapeutów ISTDP)

www.polskiinstytutistdp.pl (strona instytutu promującego inicjatywy i wydarzenia z zakresu ISTDP)

www.osrodekregeneracja.pl (tu można znaleźć informacje na temat pomocy psychologicznej dla dzieci, młodzieży i ich rodziców)

www.tworki.eu (strona Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. Prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie; można tu znaleźć informacje o szpitalnych formach leczenia zaburzeń psychicznych w ramach tego szpitala)

www.niebieskalinia.pl (Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie)

www.psychologia.net.pl (portal poświęcony psychoterapii, psychiatrii, psychologii, seksuologii i dziedzinom pokrewnym)

www.charaktery.eu (portal popularnego miesięcznika poświęconego psychologii)

www.zwierciadlo.pl (strona miesięcznika poświęconego zdrowemu stylowi życia, rozwojowi, psychologii)

HORYZONTY
ul. Wandy 11A/lok.2
03-949 Warszawa
email: horyzonty@istdp-terapia.pl