Nasze postępowanie może posłużyć za scenariusz życia pięknego
i przepełnionego sensem lub rozpaczliwego i naznaczonego cierpieniem
Jon Frederickson

Ludzie się zmieniają, gdy są gotowi przyjąć odpowiedzialność za swoje życie,
swoje decyzje, swoje zachowanie. Postanawiają stać się inni.
Jeffrey Kottler

Życie wymaga od ciebie jedynie tej siły, jaką posiadasz.
Możliwy jest tylko jeden wyczyn: nie uciec.
Dag Hammarskjold

Jeżeli nie będziesz kochał, twoje życie przemknie niezauważenie
Terrence Malick

Mój rozwój zależy wyłącznie od tego, co wybieram,
a co odrzucam w życiu. Ziarna mojego przyszłego życia są we mnie.
Liv Ullman

Obym rozumiał innych ludzi, inne języki, inne cierpienia
Zbigniew Herbert

Cierpimy, ponieważ opieramy się rzeczywistości
Siddhartha

Ważne strony poświęcone psychoterapii i pomocy psychologicznej

www.ptp.org.pl (strona Polskiego Towarzystwa Psychologicznego)

www.psychiatria.org.pl (strona Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego)

www.istdpinstitute.com (strona Instytutu ISTDP w Waszyngtonie, założonego przez Jona Fredericksona)

www.iedta.net (strona Międzynarodowego Stowarzyszenia Psychoterapii Dynamicznej Opartej na Doświadczaniu)

www.deftinstitute.com (strona Susan Warshow, twórcy DEFT, psychoterapii dynamicznej opartej na emocjach)

www.istdp-psychoterapia.pl (platforma zrzeszająca psychoterapeutów ISTDP)

www.polskiinstytutistdp.pl (strona instytutu promującego inicjatywy i wydarzenia z zakresu ISTDP)

www.osrodekregeneracja.pl (tu można znaleźć informacje na temat pomocy psychologicznej dla dzieci, młodzieży i ich rodziców)

www.tworki.eu (strona Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. Prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie; można tu znaleźć informacje o szpitalnych formach leczenia zaburzeń psychicznych w ramach tego szpitala)

www.niebieskalinia.pl (Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie)

www.psychologia.net.pl (portal poświęcony psychoterapii, psychiatrii, psychologii, seksuologii i dziedzinom pokrewnym)

www.charaktery.eu (portal popularnego miesięcznika poświęconego psychologii)

www.zwierciadlo.pl (strona miesięcznika poświęconego zdrowemu stylowi życia, rozwojowi, psychologii)