Nasze postępowanie może posłużyć za scenariusz życia pięknego
i przepełnionego sensem lub rozpaczliwego i naznaczonego cierpieniem

Jon Frederickson

Pracownia Psychoterapii i Treningu ISTDP

Witamy Państwa na stronie naszej Pracowni. Horyzonty są ośrodkiem prywatnym, w którym zajmujemy się leczeniem poprzez psychoterapię osób doświadczających cierpienia psychicznego. Pracujemy w języku polskim i angielskim.

Rozumiemy, że problemy życia wewnętrznego niekiedy stają się zbyt przytłaczające, aby poradzić sobie z nimi samemu. Wówczas pojawia się potrzeba skorzystania z pomocy specjalisty, który pomoże je rozwiązać. Praktykujemy psychoterapię ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy) – coraz bardziej popularny na świecie, a ostatnio również w Polsce, efektywny nurt psychoterapii psychodynamicznej, skierowany do osób, które cenią swój czas i są gotowe do aktywnej współpracy z terapeutą w imię poznania siebie samych i rozwiązania swoich problemów. Ideę naszej pracy oddaje nazwa Horyzonty. To możliwości, droga, przyszłe losy. Każdy z nas może położyć kres swemu cierpieniu i sprawić, by jego jutro było dobre.

Jesteśmy po to, aby:
Ręce - pomoc udzielać zwracającym się do nas osobom szybkiej i efektywnej pomocy, w sposób umożliwiający wprowadzenie realnych, trwałych zmian w ich życiu.
Radosna i szczęśliwa dziewczyna wspólnie działając dla realizacji prawdziwych marzeń pacjentów, wzbudzać drzemiącą w nich zdolność do autokreacji
Ojciec na spacerze z dzieckiem nad jeziorem  traktować szukających pomocy z szacunkiem i zrozumieniem, zapewniając im wsparcie w przyjaznym otoczeniu, w relacji z życzliwym, kompetentnym specjalistą.
Misja/Credo

Dr Martyna Goryniak i mgr Anna Dawidziuk-Łęczycka

Nadrzędną misją naszego ośrodka jest pomoc naszym pacjentom w tym, aby mogli doświadczać bliskości i miłości w relacjach z ludźmi i realizować swoje pragnienia. Aby to było możliwe, konieczne jest wytworzenie dobrej i autentycznej relacji z samym sobą. Taką relację mamy, kiedy jesteśmy w stanie patrzeć na siebie własnymi oczami, oddzielać oczekiwania i pragnienia innych osób od własnych. Wierzymy, że cierpienie, którego pacjent doświadcza, jest skutkiem zaburzenia w tym obszarze. Dopiero, gdy dobra relacja z samym sobą zostaje ustanowiona, przed każdym z nas otwiera się droga do satysfakcjonujących związków z innymi.
My, psychoterapeuci, staramy się o to, aby, w aktywnej współpracy z naszymi pacjentami, pomóc im osiągnąć ten cel.

Cztery podstawowe wartości stanowiące fundament naszej pracy, czyli takie, które uważamy za kluczowe w relacji terapeutycznej, a także w kontakcie pacjentów z innymi ludźmi, i na które staramy się ich otworzyć to: empatia, prawda, miłość, wolność.

image_credo
Mały, zadowolony chłopiec EMPATIA

Relacja terapeutyczna jest oparta na empatii wobec rzeczywistego cierpienia pacjenta, a więc prawdziwej chęci zrozumienia jego perspektywy i udzielenia mu pomocy w taki sposób, aby każde nieadaptacyjne i destrukcyjne zachowanie mogło zostać zastąpione zachowaniem służącym zdrowiu i relacji. By pacjent mógł wewnętrznie wzrastać i rozwijać się, korzystając ze swojego potencjału.

Twarz mężczyzny PRAWDA

Rozumiemy, że podjęcie psychoterapii wymaga odwagi i determinacji zmierzenia się z trudnymi i często bolesnymi uczuciami, których nauczyliśmy się unikać.
Zwykle dlatego cierpimy, bo nie chcemy wiedzieć, jak wygląda prawda. Wierzymy, że gotowość do uznania rzeczywistości taką, jaka jest, okazuje się największym źródłem wolności. To prawda czyni nas wolnymi od cierpienia.

Szczęśliwa para na spacerze (w parku) MIŁOŚĆ

„Psychoterapia jest leczeniem poprzez miłość" (N. McWilliams). Miłość nie jest rozumiana tutaj jako romantyczne uniesienie, lecz jako postawa wobec drugiego człowieka, w której podstawowe jest pragnienie dobra drugiej osoby (caritas). Jest to postawa, w której budujemy sojusz do wspólnej pracy, by pacjent mógł odzyskać lub osiągnąć zdolność do miłości i zaangażowania w swoim życiu.

Wolność - ptak WOLNOŚĆ

Traktując wolność jako podstawowe wyzwanie, przed którym staje każdy z nas, chcemy stwarzać naszym pacjentom warunki, w których będą odnajdywać siłę do walki o własne marzenia i pragnienia. Mamy nadzieję towarzyszyć im w tym procesie i dodawać odwagi. Za jedno z najważniejszych zadań terapeutycznych uważamy doprowadzenie do sytuacji, w której pacjent staje się świadomy własnej odpowiedzialności nie tylko wobec innych, ale przede wszystkim wobec samego siebie i jest zdecydowany, by o siebie walczyć.

Kierując się dobrem pacjentów, w naszej pracy bezwzględnie przestrzegamy norm etycznych zawodu psychologa i psychoterapeuty, określonymi w: Kodeksie Etyczno-Zawodowym Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (www.psych.org.pl) oraz Kodeksie Etycznym Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (www.psychiatria.org.pl).

Ośrodek - galeria zdjęć

HORYZONTY
ul. Wandy 11A/lok.2
03-949 Warszawa
email: horyzonty@istdp-terapia.pl