Mój rozwój zależy wyłącznie od tego, co wybieram,
a co odrzucam w życiu. Ziarna mojego przyszłego życia są we mnie.
Liv Ullman

Psychoterapia Grupowa

 

Psychoterapia Grupowa ISTDP

Grupa terapeutyczna z elementami ISTDP (w nurcie Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej) - regularna, intensywna praca terapeutyczna, odbywająca się w stałej grupie (maks. 10-osobowej), dla osób, które zgłaszają problemy głównie w relacjach z innymi ludźmi. Do udziału w terapii grupowej zapraszamy osoby, które przeszły psychoterapię własną i uzyskały wgląd w psychologiczne mechanizmy, kierujące ich zachowaniem, a obecnie pragną skupić się na poprawie swoich relacji z innymi ludźmi.

Udział w grupie może pomóc:

 • w trudnościach z nawiązaniem i utrzymaniem bliskich relacji,
 • w nauczeniu umiejętnego stawiania granic w bliższych i dalszych relacjach,
 • w trudnościach związanych ze skłonnością do oddawania lub nadmiernego przejmowania odpowiedzialności,
 • w regulowaniu lęku przeżywanego w grupie,
 • w uświadomieniu sobie mechanizmów obronnych, które aktywizują się w relacjach.

Cel terapii grupowej:

Celem psychoterapii grupowej ISTDP jest praca nad indywidualnie ustalonym problemem emocjonalnym każdego z uczestników, w powiązaniu z przyglądaniem się wyuczonym, nawykowym wzorcom relacyjnym, które utrudniają wchodzenie w dobre związki. Jednocześnie można obserwować, które sposoby funkcjonowania sprzyjają dobrym relacjom.

Dla kogo jest psychoterapia grupowa:

Propozycja psychoterapii grupowej ISTDP jest skierowana do osób, które ukończyły 18. rok życia i mogą samodzielnie decydować o swoim leczeniu.
Ponieważ psychoterapia grupowa ISTDP jest intensywną formą pracy, zaleca się, aby uczestnicy mieli już doświadczenie jakiejkolwiek formy psychoterapii: indywidualnej, grupowej, grupy otwarcia w Laboratorium Psychoedukacji lub grupy interpersonalnej.

Na czym polega grupa psychoterapeutyczna:

Uczestnicy będą pracować nad indywidualnie ustalonym, wewnętrznym problemem emocjonalnym, który wpływa na wyuczone, nawykowe wzorce relacyjne, utrudniające wchodzenie w dobre związki. Jednocześnie mogą obserwować, jakie sposoby funkcjonowania sprzyjają dobrym relacjom i uczyć się od innych uczestników grupy.
Grupa ma charakter zamknięty. Oznacza to, że w trakcie jej trwania nie będą dołączały nowe osoby.
Udział w grupie poprzedzony jest konsultacją.

Proponujemy 2 grupy:

Prowadzące:

A. Prowadzące: Martyna Goryniak i Agata Orzechowska

Czas trwania: październik 2024 – czerwiec 2025
Sesje będą się odbywały co drugi tydzień, w poniedziałki, w godz. 18.00 – 20.30 (2,5 godz.)
Koszt:
300 zł (za spotkanie)
210 zł (50 min.) - w przypadku pacjentów, którzy pozostają jednocześnie w psychoterapii indywidualnej w naszym ośrodku
200 zł - (50 min.) - koszt sesji konsultacyjnej

B. Prowadzące: Anna Dawidziuk-Łęczycka i Anna Judycka

Czas trwania: październik 2024 -czerwiec 2025.
Sesje będą się odbywały co drugi tydzień, w środy, w godz. 18.15 – 20.45 (2,5 godz.)

 

Koszt:
300 zł (za spotkanie)
210 zł (50 min.) - w przypadku pacjentów, którzy pozostają jednocześnie w psychoterapii indywidualnej w naszym ośrodku
200 zł - (50 min.) - koszt sesji konsultacyjnej

 

Jak się zapisać:
Aby zgłosić chęć udziału w jednej z grup, proszę wypełnić formularz na naszej stronie głównej www.istdp-terapia.pl i przesłać mailem zwrotnym.

 

Miejsce prowadzenia psychoterapii grupowej:
Psychoterapię grupową w nurcie ISTDP prowadzimy w Warszawie. Adres naszej placówki to ul. Wandy 11A/lok.2
03-949 Warszawa (Saska Kępa). Miejsce jest dobrze skomunikowane z większością dzielnic w Warszawie, a można do niego dotrzeć zarówno komunikacją miejską, jak i własnym samochodem. Nasza placówka jest przygotowana pod kątem prowadzenia terapii indywidualnej oraz grupowej, zapewniając komfortowe warunki uczestnikom."

 

Grupa terapeutyczna średnioterminowa

 

czwartki 8.30-10.30

Prowadzące: Izabela Hałasowska i Justyna Byczkowska


Grupa jest skierowana do osób, które:

 • doświadczają samotności
 • doświadczają trudności w tworzeniu i utrzymaniu bliskich relacji
 • często odczuwają napięcie i niepokój w sytuacjach społecznych
 • mają trudność w stawianiu granic
 • boją się sytuacji konfliktowych
 • cierpią z powodu utraty ważnej relacji, rozstania
 • doświadczają trudności w rozumieniu i wyrażaniu własnych uczuć
 • nie pozwalają sobie na spontaniczność, radość i doświadczanie przyjemności w kontaktach z innymi
 • często porównują się z innymi i postrzegają się jako mniej atrakcyjne towarzysko
 • chcą pogłębić rozumienie siebie i mechanizmów, które stosują w kontekście relacji społecznych

 

Cele grupy psychoterapeutycznej:

 • wprowadzenie zmian, które pozwolą na budowanie bardziej satysfakcjonujących relacji i większą autentyczność w kontaktach z innymi oraz zwiększą zdolność do radzenia sobie w trudnych sytuacjach interpersonalnych,
 • stworzenie przestrzeni do dzielenia się swoimi przeżyciami i doświadczeniami w atmosferze zaufania i bezpieczeństwa,
 • obserwowanie siebie, swoich zachowań, wzorców reagowania oraz uzyskanie informacji zwrotnych o tym jak wpływają one na innych a w konsekwencji jaki mają wpływ na budowanie i utrzymywanie relacji,
 • bezpieczne przyglądanie się takim aspektom swojego funkcjonowania, które przyczyniają do relacyjnych porażek, utrudniając bliski i autentyczny kontakt z innymi.
 • eksperymentowanie z nowymi zachowaniami oraz wypróbowywanie innych niż dotychczasowe, sposobów nawiązywania kontaktów.
 • pomoc w radzeniu sobie z cierpieniem związanym z utratą ważnej relacji, rozstaniem, rozłąką.

Organizacja pracy:

Grupa planowana jest od marca 2023 do końca marca 2024.

Termin:

czwartki, 8:30 – 10:30

Miejsce:

Ośrodek Psychoterapii i Treningu ISTDP Horyzonty

Cena:

180 PLN/spotkanie, płatne za miesiąc z góry

Przyjęcie do grupy poprzedzone jest płatną konsultacją indywidualną (200zł). Służy ona zbadaniu motywacji do udziału w grupie oraz stanowi przygotowanie do pracy grupowej.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu:
Izabela Hałasowska: 506-581-475
Justyna Byczkowska: 502-505-367

 

Grupa terapeutyczna "Poczucie wartości i tożsamość w związkach partnerskich w czasach niepewności" z elementami podejścia ISTDP

 

Grupa jest skierowana do osób, które/których:

 • dbałość o to jakie są i kim są nie przynosi im wewnętrznej satysfakcji i spełnienia
 • codzienne starania w związku nie przynoszą spodziewanego szczęścia
 • biorą znaczną odpowiedzialność, a jednak czują się niewystarczające
 • cierpią z powodu niepewności lub/i obawy przed oceną
 • czują się niezrozumiane, samotne lub niezauważone w związku
 • trudno jest określić lub/i utrzymać własną rolę w związku
 • trudno jest im określać i wyrażać to czego potrzebują
 • w wyniku problemów w związkach doświadczają wahań nastroju, które znacznie pogarszają ich samopoczucie lub/ i relację partnerską
 • czują utrzymujące się rozczarowanie relacjami z mężczyznami lub kobietami
 • trudno jest znaleźć partnera/kę lub/i utrzymać relację

Cel:

 • Odzyskanie poczucia wewnętrznej siły płynącej z poczucia wartości odpowiadającego rzeczywistym zasobom osoby
 • Odzyskanie realistycznego przekonania o własnych zasobach
 • Zwiększenie możliwości spójnego bycia sobą
 • Umiejętność rozróżnienia własnych zasobów od imaginarium kulturowego sugerującego role społeczne

Organizacja pracy: grupa planowana jest od 20.11.2023

Grupa półotwarta, minimalny okres pobytu w grupie - 1 rok.

Termin:

poniedziałki cotygodniowo, w godz. od 17.00-19.00

Temat:

Poczucie wartości i tożsamość w związku.

Przedział wiekowy:

ok. 29-39 lat. Grupa może liczyć do 6 osób.

Miejsce:

Ośrodek Psychoterapii i Treningu ISTDP Horyzonty

Cena:

210 PLN/spotkanie

Prowadzący:

Paweł Wojciechowski i osoba współprowadząca i obserwator
Przyjęcie do grupy poprzedzone jest płatną konsultacją indywidualną (50 minut, koszt 200 zł). Służy ona zbadaniu motywacji do udziału w grupie oraz stanowi przygotowanie do pracy grupowej.

Terminy konsultacji:
20.10.2023 oraz 10.11.2023

Jak się zapisać:

Aby zgłosić chęć udziału w jednej z grup, proszę wypełnić formularz- „zapisy na konsultacje" na naszej stronie głównej www.istdp-terapia.pl i przesłać mailem zwrotnym, z dopiskiem: "Grupa poniedziałki 17.00-19.00".

HORYZONTY
ul. Wandy 11A/lok.2
03-949 Warszawa
email: horyzonty@istdp-terapia.pl