Obym rozumiał innych ludzi, inne języki, inne cierpienia
Zbigniew Herbert

Interwencja kryzysowa

INTERWENCJA KRYZYSOWA- pomoc w nagłych, trudnych sytuacjach, które wywołują silne emocje i wymagają szybkiego wsparcia zewnętrznego.

HORYZONTY
ul. Wandy 11A/lok.2
03-949 Warszawa
email: horyzonty@istdp-terapia.pl