Pracownia HORYZONTY w sytuacji Covid-19

Od dnia 1 czerwca 2020 r. terapeuci w Pracowni HORYZONTY wracają do pracy w kontakcie bezpośrednim z pacjentami.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami dot. środków ostrożności.

Pracownia HORYZONTY w sytuacji Covid-19

Szanowni Państwo,

Od dnia 1 czerwca 2020 r. terapeuci w Pracowni HORYZONTY wracają do pracy w kontakcie bezpośrednim z pacjentami. Podejmując decyzję o rozpoczęciu terapii „na żywo", prosimy o wzięcie pod uwagę i zaakceptowanie następujących informacji, które pozostają w związku z opublikowaniem rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491), wprowadzający stan epidemii na całym terytorium RP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1239).

Ze względu na troskę o bezpieczeństwo naszych pacjentów, wprowadziliśmy nowe zasady korzystania z Pracowni.

 1. Jeśli mieliście Państwo jakikolwiek kontakt z osobą, która była lub mogła być zakażona, lub znajdowała się w miejscach, w których doszło do zakażenia Covid-19 , i/lub gdy występują u Państwa objawy takie, jakie jak: gorączka, kaszel, duszności, prosimy o pozostanie w domu i odbycie konsultacji/sesji on-line lub przełożenie jej na dalszy termin.
 2. Jeśli zdecydujecie się Państwo na terapię prowadzoną w Pracowni, w przypadku, gdy Wasz terapeuta lub któryś z jego pacjentów zostanie zakażony, zostaniecie Państwo o tym poinformowani i jednocześnie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w stanie epidemii, Państwa dane zostaną przekazane do Sanepidu. Podjęcie decyzji o rozpoczęciu pracy w kontakcie bezpośrednim z terapeutą rozumiemy jako zgodę na taką ewentualność.
 3. Ze względu na trwające w dalszym ciągu zagrożenie zakażeniem Covid-19 prosimy Państwa o restrykcyjne przestrzeganie wszystkich procedur bezpieczeństwa, które będą obowiązywać w Pracowni:
  1. Przychodzenie punktualnie o godzinie, o której rozpoczyna się sesja, aby uniknąć konieczności czekania w poczekalni i kontaktu z innymi pacjentami.
  2. Dezynfekowanie rąk bezpośrednio po wejściu do Pracowni dostępnym na miejscu środkiem, a następnie (opcjonalnie) skorzystanie z rękawiczek jednorazowych.
  3. W gabinecie utrzymywanie dystansu (czyli odległości 2 metrów) od terapeuty.
  4. Korzystanie z toalety wyłącznie w jednorazowych rękawiczkach i dezynfekowanie po sobie wszystkich dotykanych tam powierzchni za pomocą znajdującego się w toalecie płynu do dezynfekcji.
  5. Wyjście z Pracowni bezpośrednio po zakończeniu sesji.
 4. Pracownia jest odpowiednio przegotowana na Państwa przyjęcie:
  • Gabinety i toaleta są zaopatrzone w środki do dezynfekcji, są wietrzone i dezynfekowane pomiędzy sesjami (fotele, klamki, etc.).
  • Przy wejściu do Pracowni znajdują się środki do dezynfekcji rąk, których użycie jest obowiązkowe, oraz rękawiczki jednorazowe.
  • Grafik pracy terapeutów został dostosowany do tej sytuacji w taki sposób, aby zminimalizować kontakt osób ze sobą.

Wszystkich Państwa prosimy o wyrozumiałość i życzliwość w stosowaniu się do tych wymagań. Podjęte środki mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów i terapeutów. Liczymy w tej kwestii na Państwa zaangażowanie i zrozumienie.

HORYZONTY
ul. Wandy 11A/lok.2
03-949 Warszawa
email: horyzonty@istdp-terapia.pl