III Psychoterapeutyczna Konferencja Szkoleniowa pt. „Wina i wstyd z perspektywy neuropsychologii i psychoterapii ISTDP”

HORYZONTY
ul. Saska 95, lokal 1 (parter)
03-914 Warszawa
email: horyzonty@istdp-terapia.pl