Nasze postępowanie może posłużyć za scenariusz życia pięknego
i przepełnionego sensem lub rozpaczliwego i naznaczonego cierpieniem

Jon Frederickson

Precore ISTDP

HORYZONTY
ul. Wandy 11A/lok.2
03-949 Warszawa
email: horyzonty@istdp-terapia.pl