Ludzie się zmieniają, gdy są gotowi przyjąć odpowiedzialność za swoje życie,
swoje decyzje, swoje zachowanie. Postanawiają stać się inni.
Jeffrey Kottler

Warsztaty wspierające rozwój osobisty

HORYZONTY
ul. Wandy 11A/lok.2
03-949 Warszawa
email: horyzonty@istdp-terapia.pl