Jeżeli nie będziesz kochał, twoje życie przemknie niezauważenie
Terrence Malick

Jak zachodzi zmiana w psychoterapii (artykuł dr Martyny Goryniak)

HORYZONTY
ul. Wandy 11A/lok.2
03-949 Warszawa
email: horyzonty@istdp-terapia.pl